Stenungsunds filmstudio hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till en ny spännande termin våren 2018 på Fregatten kl. 15.00, 17.30 och 20.00

Tipsa oss om en film

2 + 4 =

filmrutan_ht2017Sveriges äldsta filmtidskrift Filmrutan ges ut av Sveriges Förenade
Filmstudios.

Filmrutan ger plats för essäer, analyser, kommentarer, filmhistoria
och filmskådespelare. Filmrutan kommer ut med 4 nummer/år.
Prenumeration kostar 200 kr och kan betalas via Plusgiro 461692-6.
Redaktör för Filmrutan är Marika Junström

Filmstudion som kulturstipendiat 2014